klub

Skład Zarządu

 
  Janusz Pikuła   Prezes Zarządu
  Tomasz Mianowski   Vice Prezes Zarządu
  Anita Pikuła-Gazda   Skarbnik
  Apola Grzegorz   Członek Zarządu
  Piotr Świerz   Członek Zarządu
  Paweł Chrzanowski   Członek Zarządu
 Artur Cionek                                             Członek Zarządu                               
 
Komisja Rewizyjna
  Robert Karwat   Przewodniczący
  Zbigniew Probulski   Członek Komisji